Tag Archives: Krikščionybė

Tomas Repšys: “Tarnauk Dievui, šeimai ir tėvynei”.

16 Kov

Kapitonas Tomas Repšys

Vasario mėnesio 5 dieną Pilnatvės bendruomenės dvasinio augimo vakare lankėsi Kau­no ka­ro prie­volės cen­tro Jo­na­vos te­ri­to­ri­nio sky­riaus vedėjas kapitonas To­mas Repšys. Poros valandų susitikimas praėjo įdomiai ir turiningai, Tomas pasakojo apie savo darbą ir tarnavimą Lietuvos kariuomenėje, asmeninę karininko patirtį, kalbėjo apie savo dvasinį tikėjimo kelią, pasidalino mintimis ir požiūriu į evoliucijos teoriją, istoriją, palietė kitas šiai dienai mums aktualias temas.

„Aš vertinu kario dvasinę būklę labiau, negu jo ginkluotę. Šios rūšies moralė gali kilti tik iš tikinčio kario, kuris žino Dievą ir kurio širdy Jis gyvena. Aš pasikliauju tokiu kariu ir tokia kariuomene.“

gen. George C. Marshal

Interviu.

  • Kas paskatino tave pasirinkti karininko duoną? Koks tavo šeimos požiūris į tavo darbą?

Mane paskatino daugelis dalykų: Pirmasis – tai  dar iki Lietuvos Respublikos nepriklausomybės rodomi rusų filmai, kuriuose išaukštinamas patriotizmas ir tarnybos Tėvynei  vertė, pagarba visuomenės akyse, o paskutinysis, tai kad tuo metu kai stojau į Karo akademiją nebuvo reikalaujama labai aukštų balų ir stojančiųjų buvo nedaug, kiek daugiau nei vienas į vienas vietą. O aš baigiau vidurinę tik  pakankamai patenkinamais balais.

  • Lietuvos kariai šiandien vykdo NATO misiją Afganistane, koks tavo požiūris į tai?

Tokia Lietuvos gynybinė ir saugumo politika. O kariams politikuoti neleidžiama.

  • Žinome, kad rūpiantės užsienyje „kaštuose taškuose“ tarnaujančių karių šeimomis, teikiate psichologinę pagalbą. Plačiau papasakok apie centrą „Karių krikščioniškieji gerovės namai“.

Karių krikščioniškųjųjų gerovės namų misija – sudaryti sąlygas kariams pailsėti ir turiningai leisti laisvalaikį, ugdyti jų dvasines savybes, paremtas krikščioniškomis vertybėmis ir tarpusavio pagalbos principais, taip pat didinti karių socialinį saugumą bei ugdyti jų ir jų šeimų aukštą moralę, stiprinti šeimos instituciją.

Pirmieji Karių gerovės namai buvo įsteigti 2001 metais Tauragėje, projektą finansavo Tarptautinė Europos Krikščioniškų gerovės namų kariams organizacija (ECHOS).  2004 m. tokie namai buvo atidaryti ir Ruklos Mokomajame pulke, išnuomotose patalpose, bet panaikinus šauktinių tarnybą 2009 m. buvo uždaryti. Tačiau esant tokių namų poreikiui kitoje vietoje, Motorizuotoje pėstininkų brigadoje „Geležinis vilkas“, karių namai buvo vėl atidaryti. Administratorės p. Rūtos Kronkaitienės  ir rėmėjų dėka Karių Krikščioniškieji Gerovės Namai pradėjo savo veiklą. Atgabentas nebenaudojamas namelis iš Tauragės, kurį surinko patys kariai, dalį išlaikymo išlaidų sutiko apmokėti KAM.  Šiuose namuose profesionalios tarnybos kariai gali pailsėti, susitikti su artimaisiais, yra nedidelė biblioteka, kurioje kariai gali rasti ir Bibliją, internetas, bilijardas, žaidimų kampelis vaikučiams. Organizuojami įvairūs renginiai, seminarai, vaikų stovyklos, susitikimai su užsienyje tarnaujančių karių šeimomis, ir kt.

  • Ar dažnai tenka dalintis tikėjimu su kariais? Kokios reakcijos dažniausiai susilauki?

Paskutiniu metu kariams pasidalinu apie tai per Karių krikščioniškųjų gerovės namų pristatymus pabrėždamas, kodėl šie namai vadinasi krikščioniškais ir , kad man šis vardas ir Viešpats Kristus yra labai brangūs,  tai būna vidutiniškai kartą į 1,5 mėn. Kai atvyksta naujos karių grupės į bazinius karių kursus.

Papildomo susidomėjimo apie dvasinius dalykus iš karių nesulaukiu, manau tiesiog dėl to, kad kariai atvyksta poilsiui kelioms valandoms sekmadieniais į  Karių namus pabūti su artimaisiais ir t.t. Be to oficialiai tam yra kapelionas.

Žmonės paprastai domisi dvasiniais dalykais kai pamato žmogaus tikėjimą kasdieninėje veikloje. Kai buvau karių būrio vadu, kai kartu įveikdavome pratybų sunkumus, kartu valgydavome, ilsėdavomės, tada mes daugiau su kariais apie tai pakalbėdavome.

  • Kaip sekasi vesti „Alfa“ kursus, koks pagrindinis jų tikslas? Kiek karių jau išklausė šiuos kursus?

Kursų tikslas – supažindinti su krikščionybės pagrindais, su Jėzumi Kristumi. Vedžiau „Alfa“ kursus prieš tris metus, kada buvau būrio vadu ir kada susidarė grupelė karių, kurie norėjo daugiau apie tai sužinoti. Išklausė apie 8 karius.


  • Ar galima suderinti tikėjimą Dievu, krikščionybę ir ginklą? Koks tavo požiūris į ginklo naudojimo prieš žmogų būtinybę?

Tai platus klausimas, bet aš tikiu kad taip. Akis“ už akį dantis už dantį“, tai teisingas principas. Dievas valstybei uždėjo atsakomybę šiandien vykdyti teisingumą, net jeigu tai pareikalauja žmogaus gyvybės.

Bažnyčiai Dievas uždėjo atsakomybę skelbti kad gyvenam malonės laiku ir kol dar laikas – kad žmonės  atsiverstu. Bet kai laikas baigsis tai bus Dievo teismas, kuris taip pat susijęs su mirtimi tų, kurie atmetė Išgelbėtoją.

Taigi jei esi šiandien valstybės tarnautojas – vykdyk teisingumą, o jei bažnyčios tarnautojas – gailestingumą, bet nesileisk išnaudojamas. Gerbk save.

  • Ką manai apie gėjų eitynes Vilniuje? Minėjai evoliucijos teorijos ryšį su homoseksualizmu, gal galėtum plačiau tai paaiškinti?

Žmonės šiandien pamiršo tikrąjį Dievą – Kūrėją, nešvenčia šventos Septintos dienos, neskiria laiko  ir neprisimena, ką Dievas yra dėl jų padaręs ir ką kokiam tikslui sukūręs. Todėl ir atsiranda tokios blogybės kaip evoliucijos teorija, gėjų demonstracijos, prostitucija, narkomaniją, „kultūringas“ alkoholio vartojimas pereinantis į alkoholizmą, didėja benamių vaikų skaičius  ir t.t., visa tai tarpusavy susiję.

  • Koks kariuomenės vadovybės požiūris į tavo tarnavimą Dievui ir žmonėms, kariams?

Šiuo metu teigiamas, priima ir palaiko. Ši tarnyba yra mano daugiau užklasinė veikla. Mane vadai vertina iš mano tiesioginių pareigų atlikimo kokybės. Jei susitvarkau su tiesioginėm, tada galiu užsiimti užklasine veikla. Šiaip atestacijose paskutinių dviejų metų buvau įvertintas labai gerai ir gerai.