Tag Archives: Jėzaus prisiskėlimas

Ką Jėzaus prisikėlimas reiškia šiandien?

1 Bal

“Staiga smarkiai sudrebėjo žemė. Viešpaties angelas nužengė iš dangaus, nurito šalin akmenį ir atsisėdo ant jo. Jo išvaizda buvo it žaibo, o drabužiai balti kaip sniegas. Išsigandę jo, sargybiniai sudrebėjo ir pastiro  lyg negyvi. O angelas terė moterims: “Jūs nebijokite! Aš žinau, kad ieškote Jėzaus, kuris buvo nukryžiuotas. Jo čia nebėra, jis prisikėlė, kaip buvo sakęs. Įeikite, apžiūrėkite vietą, kur jo gulėta. Ir skubiai duokite žinią jo mokiniams: Jis prisikėlė iš numirusiųjų ir eina pirma jūsų į Galilėją; tenai jį ir pamatysite. Štai aš jums tai paskelbiau.“

Evangelija pagal Matą 28 skyrius  2-7 eil.