Baudžiantis ar mylintis Dievas?

3 Lap

Ką Biblija kalba apie mirtį?

28 Spa

Adventistų bažnyčioje jau virš 16 milijonų narių visame pasaulyje

27 Spa

G. T. Ng, Pasaulinės adventistų bažnyčios sekretorius

Pagal bažnyčios statistiką prie Septintosios dienos adventistų bažnyčios kasdien prisijungia apie 2900 žmonių ir dabar yra 16600000 krikštą priėmusių narių, augimo tempas yra šiek tiek didesnis nei pernai.

Didžiausias  augimas buvo Lotynų Amerikos ir Pietų ir Rytų Afrikos bažnyčiose.
G. T. Ng, Pasaulinės adventistų bažnyčios sekretorius, pateikė savo metinę ataskaitą  bažnyčios Vykdomojo Komiteto atstovams sekmadienį,  spalio 10 d., pabrėždamas, kad būtina didinti misiją ten, kur Bažnyčia turi mažai darbo. „2008 m. bažnyčia išsiuntė 755 pilną laiką tarnaujančius misionierius.  Šis skaičius padidėjo  45 procentais negu buvo  prieš 10 metų“, –  pasakė G. T. Ng.
Bažnyčia skiria nuo 21 iki 24 milijonų JAV dolerių per metus pilno laiko misionierių atlyginimams .

Skaičiai

„Denominacijos narystė daugelyje pasaulio regionų yra stipri ir besiplečianti. Birželio 30 d., buvo 16641357 adventistai visame pasaulyje, tai yra vienas adventistas iš maždaug 414 žmonių planetoje, ir tai – daugiau negu pernai “, – sakė Bert Haloviak, bažnyčios biuro archyvų ir statistikos direktorius.

Haloviak kalbėjo Vykdomojo Komiteto susirinkime, kad iš visų žemynų,  Afrikoje yra daugiausia narių, bet Pietų Amerikoje, bažnyčios narystė auga sparčiausiai. Iš visų bažnyčių, Afrikoje yra 37 procentai, Lotynų Amerikoje – 33 procentai, Azijoje -19 procentų,  Šiaurės Amerikoje – 7 procentai  ir Europoje bei Okeanijoje yra 4 procentai narių.
Septintus metus iš eilės bažnyčios narių skaičius didėjo daugiau, nei 1 milijonu kasmet. Nuo 2009 metų liepos 1 d. iki šių metų birželio 30 dienos prie bažnyčios prisijungė  1062655 žmonės.
Apie 41 procentas naujųjų  narių prisijungė prie Pietų Amerikos ir Pietų Afrikos, 18 procentų – prie Centrinės Amerikos ir beveik 16 procentų prie  Rytų ir Vidurio Afrikos bažnyčių. Likęs 21 procentas naujųjų narių gyvena kituose pasaulio regionuose. Europoje per paskutiniuosius metus prie Adventistų bažnyčios prisijungė tik mažiau nei 2 procentai naujų narių. Pietų Amerikoje bažnyčios pernai  išaugo dar maždaug 218000 narių.
Dažnai misija yra orientuota į sritis, kuriose Bažnyčia jau yra stipri.

„Esame linkę eiti ten, kur dirbti yra lengva,“ – sakė Ng. “Bet kai mes žiūrime į 10/40 lango šalių tamsą,  mes turime atkreipti į tai dėmesį ir atitinkamai planuoti misijas“, – sakė jis atstovams.

Parengta pagal news.adventist.org

Jobo knyga

12 Spa

Sveikas sekmadienis

20 Lie

Bėgame nuo miesto ir savo minčių triukšmo į gamtos ir bendravimo ratą…

Ką Jėzaus prisikėlimas reiškia šiandien?

1 Bal

“Staiga smarkiai sudrebėjo žemė. Viešpaties angelas nužengė iš dangaus, nurito šalin akmenį ir atsisėdo ant jo. Jo išvaizda buvo it žaibo, o drabužiai balti kaip sniegas. Išsigandę jo, sargybiniai sudrebėjo ir pastiro  lyg negyvi. O angelas terė moterims: “Jūs nebijokite! Aš žinau, kad ieškote Jėzaus, kuris buvo nukryžiuotas. Jo čia nebėra, jis prisikėlė, kaip buvo sakęs. Įeikite, apžiūrėkite vietą, kur jo gulėta. Ir skubiai duokite žinią jo mokiniams: Jis prisikėlė iš numirusiųjų ir eina pirma jūsų į Galilėją; tenai jį ir pamatysite. Štai aš jums tai paskelbiau.“

Evangelija pagal Matą 28 skyrius  2-7 eil.

Tomas Repšys: “Tarnauk Dievui, šeimai ir tėvynei”.

16 Kov

Kapitonas Tomas Repšys

Vasario mėnesio 5 dieną Pilnatvės bendruomenės dvasinio augimo vakare lankėsi Kau­no ka­ro prie­volės cen­tro Jo­na­vos te­ri­to­ri­nio sky­riaus vedėjas kapitonas To­mas Repšys. Poros valandų susitikimas praėjo įdomiai ir turiningai, Tomas pasakojo apie savo darbą ir tarnavimą Lietuvos kariuomenėje, asmeninę karininko patirtį, kalbėjo apie savo dvasinį tikėjimo kelią, pasidalino mintimis ir požiūriu į evoliucijos teoriją, istoriją, palietė kitas šiai dienai mums aktualias temas.

„Aš vertinu kario dvasinę būklę labiau, negu jo ginkluotę. Šios rūšies moralė gali kilti tik iš tikinčio kario, kuris žino Dievą ir kurio širdy Jis gyvena. Aš pasikliauju tokiu kariu ir tokia kariuomene.“

gen. George C. Marshal

Interviu.

  • Kas paskatino tave pasirinkti karininko duoną? Koks tavo šeimos požiūris į tavo darbą?

Mane paskatino daugelis dalykų: Pirmasis – tai  dar iki Lietuvos Respublikos nepriklausomybės rodomi rusų filmai, kuriuose išaukštinamas patriotizmas ir tarnybos Tėvynei  vertė, pagarba visuomenės akyse, o paskutinysis, tai kad tuo metu kai stojau į Karo akademiją nebuvo reikalaujama labai aukštų balų ir stojančiųjų buvo nedaug, kiek daugiau nei vienas į vienas vietą. O aš baigiau vidurinę tik  pakankamai patenkinamais balais.

  • Lietuvos kariai šiandien vykdo NATO misiją Afganistane, koks tavo požiūris į tai?

Tokia Lietuvos gynybinė ir saugumo politika. O kariams politikuoti neleidžiama.

  • Žinome, kad rūpiantės užsienyje „kaštuose taškuose“ tarnaujančių karių šeimomis, teikiate psichologinę pagalbą. Plačiau papasakok apie centrą „Karių krikščioniškieji gerovės namai“.

Karių krikščioniškųjųjų gerovės namų misija – sudaryti sąlygas kariams pailsėti ir turiningai leisti laisvalaikį, ugdyti jų dvasines savybes, paremtas krikščioniškomis vertybėmis ir tarpusavio pagalbos principais, taip pat didinti karių socialinį saugumą bei ugdyti jų ir jų šeimų aukštą moralę, stiprinti šeimos instituciją.

Pirmieji Karių gerovės namai buvo įsteigti 2001 metais Tauragėje, projektą finansavo Tarptautinė Europos Krikščioniškų gerovės namų kariams organizacija (ECHOS).  2004 m. tokie namai buvo atidaryti ir Ruklos Mokomajame pulke, išnuomotose patalpose, bet panaikinus šauktinių tarnybą 2009 m. buvo uždaryti. Tačiau esant tokių namų poreikiui kitoje vietoje, Motorizuotoje pėstininkų brigadoje „Geležinis vilkas“, karių namai buvo vėl atidaryti. Administratorės p. Rūtos Kronkaitienės  ir rėmėjų dėka Karių Krikščioniškieji Gerovės Namai pradėjo savo veiklą. Atgabentas nebenaudojamas namelis iš Tauragės, kurį surinko patys kariai, dalį išlaikymo išlaidų sutiko apmokėti KAM.  Šiuose namuose profesionalios tarnybos kariai gali pailsėti, susitikti su artimaisiais, yra nedidelė biblioteka, kurioje kariai gali rasti ir Bibliją, internetas, bilijardas, žaidimų kampelis vaikučiams. Organizuojami įvairūs renginiai, seminarai, vaikų stovyklos, susitikimai su užsienyje tarnaujančių karių šeimomis, ir kt.

  • Ar dažnai tenka dalintis tikėjimu su kariais? Kokios reakcijos dažniausiai susilauki?

Paskutiniu metu kariams pasidalinu apie tai per Karių krikščioniškųjų gerovės namų pristatymus pabrėždamas, kodėl šie namai vadinasi krikščioniškais ir , kad man šis vardas ir Viešpats Kristus yra labai brangūs,  tai būna vidutiniškai kartą į 1,5 mėn. Kai atvyksta naujos karių grupės į bazinius karių kursus.

Papildomo susidomėjimo apie dvasinius dalykus iš karių nesulaukiu, manau tiesiog dėl to, kad kariai atvyksta poilsiui kelioms valandoms sekmadieniais į  Karių namus pabūti su artimaisiais ir t.t. Be to oficialiai tam yra kapelionas.

Žmonės paprastai domisi dvasiniais dalykais kai pamato žmogaus tikėjimą kasdieninėje veikloje. Kai buvau karių būrio vadu, kai kartu įveikdavome pratybų sunkumus, kartu valgydavome, ilsėdavomės, tada mes daugiau su kariais apie tai pakalbėdavome.

  • Kaip sekasi vesti „Alfa“ kursus, koks pagrindinis jų tikslas? Kiek karių jau išklausė šiuos kursus?

Kursų tikslas – supažindinti su krikščionybės pagrindais, su Jėzumi Kristumi. Vedžiau „Alfa“ kursus prieš tris metus, kada buvau būrio vadu ir kada susidarė grupelė karių, kurie norėjo daugiau apie tai sužinoti. Išklausė apie 8 karius.


  • Ar galima suderinti tikėjimą Dievu, krikščionybę ir ginklą? Koks tavo požiūris į ginklo naudojimo prieš žmogų būtinybę?

Tai platus klausimas, bet aš tikiu kad taip. Akis“ už akį dantis už dantį“, tai teisingas principas. Dievas valstybei uždėjo atsakomybę šiandien vykdyti teisingumą, net jeigu tai pareikalauja žmogaus gyvybės.

Bažnyčiai Dievas uždėjo atsakomybę skelbti kad gyvenam malonės laiku ir kol dar laikas – kad žmonės  atsiverstu. Bet kai laikas baigsis tai bus Dievo teismas, kuris taip pat susijęs su mirtimi tų, kurie atmetė Išgelbėtoją.

Taigi jei esi šiandien valstybės tarnautojas – vykdyk teisingumą, o jei bažnyčios tarnautojas – gailestingumą, bet nesileisk išnaudojamas. Gerbk save.

  • Ką manai apie gėjų eitynes Vilniuje? Minėjai evoliucijos teorijos ryšį su homoseksualizmu, gal galėtum plačiau tai paaiškinti?

Žmonės šiandien pamiršo tikrąjį Dievą – Kūrėją, nešvenčia šventos Septintos dienos, neskiria laiko  ir neprisimena, ką Dievas yra dėl jų padaręs ir ką kokiam tikslui sukūręs. Todėl ir atsiranda tokios blogybės kaip evoliucijos teorija, gėjų demonstracijos, prostitucija, narkomaniją, „kultūringas“ alkoholio vartojimas pereinantis į alkoholizmą, didėja benamių vaikų skaičius  ir t.t., visa tai tarpusavy susiję.

  • Koks kariuomenės vadovybės požiūris į tavo tarnavimą Dievui ir žmonėms, kariams?

Šiuo metu teigiamas, priima ir palaiko. Ši tarnyba yra mano daugiau užklasinė veikla. Mane vadai vertina iš mano tiesioginių pareigų atlikimo kokybės. Jei susitvarkau su tiesioginėm, tada galiu užsiimti užklasine veikla. Šiaip atestacijose paskutinių dviejų metų buvau įvertintas labai gerai ir gerai.

Pastoriaus VIP dvasinei sveikatai

8 Kov

Dvasine praktika šiandien vadinama astrologija, numerologija, aišku rytietiškos religijos, kovų menai. O ar girdėjote kalbant apie krikščionišką dvasinę praktiką?

Apie ją ir dvasinę žmogaus sveikatą adventistų pastorius Mindaugas Pikūnas kalbėjo dvasinio augimo vakare penktadienį.

„Tikrasis dvasingumas, dvasinės sveikata – yra rūpinimasis vidumi (emocine, psichine gerove) Dievo Dvasios įtakoje. Be Dievo Dvasios nėra tikro dvasinio gyvenimo. Dvasinė sveikata – tai vidinė harmonija, kai valia, mintys ir jausmai tarpusavyje dera.“ – sako Mindaugas ir pasiūlo savo VIP dvasinei sveikatai. Tai Vizija, Intencija, Priemones. Pagalvokite, ar jus turite šį VIP.

Tikinčiojo Biblijiniu Dievu Vizija – gyventi Dievo karalystėje. (Teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje taip ir žemėje.)

Intencija – tapti karalystės žmogumi (2Petro 1,4 ir Kol. 3,17)

Priemonės –  Dievo žodžio skaitymas ir apmąstymas, kai augame Dievo pažinime ir savo mintis bei vaizdus keičiame Jo mintimis ir vaizdais.

Daugiau skaitykite Mindaugo internetiniame dienoraštyje.

Apie dvasinę sveikatą

2 Kov

Kviečiame į davasinio augimo vakarą, 2010 m. kovo 5 d. penktadienį, 18 val., Atviros Lietuvos fondo salėje, Didžioji g. 5, Vilniuje.

Kas yra nuodėmė?

22 Vas

„Kas yra nuodėmė?“ – penktadienį įvykusio „Pilnatvės“ bendruomenės dvasinio augimo vakaro tema. „Tai dvasios, širdies liga“ – sako pastorius Mindaugas Pikūnas, ir pasiūlo receptą, kaip ją įveikti.

Pirmas žingsnis: pripažįstu, kad nesu Dievas, kad ne viskas priklauso nuo manęs. Antras žingsnis: išpažįstu savo nuodėmę ir apmąstau bei suvokiu jos vaisius, jos pasekmes savo gyvenime. Trečias žingsnis: tikiu ir pasitikiu Dievo meile. Ketvirtas žingsnis: pavedu savo valią Dievui. Prisipildau Jo dvasia ir gyvenu pasitikėdamas Dievo vedimu, laikydamasis jo įsakymų.

Daugiau skaitykite čia >>>